Vi kan tilby utredning av styrker og svakheter, rundt evner og personlighet, for å vurdere yrkesvalg, eller rett til offentlige stønader.
En nevropsykologisk utredning er lang og tidkrevende.
I det en pasient er igangstartet vil det erfaringsmessig tilsi at pasienten må komme til utredning ca to til fire ganger. Hvert oppmøte vil vare opptil 3-4 timer (inkludert pauser).

Fra start til slutt vil en utredning ta mellom to til tre måneder. Etter siste utredningsdag skal rapporten skrives. Rapporten sendes kun til henviser så fremt intet annet er avtalt på forhånd.

Vi har dessverre ingen kapasitet til å tilby samtaleterapi da vi driver en utredningspraksis med fokus på nevropsykologisk utredning.

 

Nevropsykologisk Senter kan tilby diagnostikk og utredningstjenester innen følgende områder:

Hodeskader 

Skader etter hjerneslag, -blødning, rus og løsemidler

Demenstilstander

Psykisk utviklingshemming

ADHD/ADD og øvrige lærevansker

Lese- og skrivevansker

Matematikkvansker

Evnenivå

Hukommelse- og konsentrasjonsvansker

Utmattelsessyndrom 

Borrelia

Egnethet for bilkjøring

Attester for skolegang/studier

Sakkyndighet domstolene

Sakkyndighet barnevernet

Evnenivå og omsorgskompetanse

Nevropsykologisk test og omsorgsevne.

 

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Hovedkontor

Nevro-psykolog.no AS
Hegdehaugsveien 8 (1. etasje)
0167 Oslo

Kontakt:

Tlf: 9249 1197
Epost:  post@nevropsykolog.no

Åpningstider.

Mandag til fredag fra 08.00-16.00
Lørdag, Søndag, Helligdager stengt.

Personvern

Innhold © Nevropsykologisk Senter. Webdesign © 2011-2020 av Web Norge.